Rezervirajte termin pozivom na broj:

Rezervirajte termin:

O meni

Rođen sam 1975. godine. Živim u Rovinju, gdje radim kao nastavnik i gdje se u vlastitoj psihoterapijskoj praksi bavim psihoterapijom. Diplomirao sam na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 2006. godine, nakon čega upisujem Glazbenu akademiju u Zagrebu a sa psihoterapijom, točnije sa kliničkom hiopnozom se susrećem 2011. godine. Upisujem edukaciju iz psihoterapije pri Školi za kibernetiku i sistemsku terapiju u Rijeci 2013. godine, i edukaciju završavam 2021. godine.

Od 2015. godine radim kao psihoterapeut pod supervizijom pri Društvu za kibernetiku i dijalošku terapiju a 2021. godine završavam edukaciju iz Propedeutike psihoterapije pri Edward Bernays školi u Zagrebu. Član sam Hrvatske komore psihoterapeuta i posjedujem Europski certifikat o psihoterapiji.

Članstvo u nacionalnoj psihoterapijskoj komori i posjedovanje europskog certifikata jamče stručnost i profesionalnost u psihoterapijskoj djelatnosti. Ova priznanja garantiraju visok standard obrazovanja, kontinuiranu edukaciju i pridržavanje etičkih smjernica, osiguravajući kvalitetnu i etički utemeljenu uslugu. Europski certifikat dodatno naglašava međunarodno priznate standarde psihoterapijske prakse, pružajući garanciju korisnicima usluga da su u rukama visoko kvalificiranog profesionalaca predanom pružanju najbolje moguće skrbi.

Polja interesa u terapijskom radu su kratka k cilju usmjerena terapija, klinička hipnoza, terapijske priče, sistemska relacijska terapija, EMDR, osobna hermeneutika i epistemologija.

Pružam  usluge  individualne psihoterapije, partnerske terapije heteroseksualne i LGBTQI+ populacije, sistemskom relacijske i sistemske obiteljskom terapije i EMDR terapije.

U svojem radu surađivao sam i surađujem sa više udruga u Hrvatskoj i inozemstvu među kojima Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije Rovinj, Udruga za promicanje mentalno zdravlja Feniks Split, Udruga za promicanje mentalnog zdravlja Ludruga Zagreb, Udruga LGBTQ kršćana zapadnog Veneta i Friuli Venezia Giulie Progetto Ruah Trieste (IT)DOGOVORITE TERMIN

hrHR