PRENOTATE UN APPUNTAMENTO CHIAMANDO IL NUMERO:

PRENOTATE UN APPUNTAMENTO

Su di me

Rođen sam 1975. godine. Živim u Rovinju, gdje radim kao nastavnik i gdje se u vlastitoj psihoterapijskoj praksi bavim psihoterapijom. Diplomirao sam na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 2006. godine, nakon čega upisujem Glazbenu akademiju u Zagrebu a sa psihoterapijom, točnije sa kliničkom hiopnozom se susrećem 2011. godine. Upisujem edukaciju iz psihoterapije pri Školi za kibernetiku i sistemsku terapiju u Rijeci 2013. godine, i edukaciju završavam 2021. godine.

Od 2015. godine radim kao psihoterapeut pod supervizijom pri Društvu za kibernetiku i dijalošku terapiju a 2021. godine završavam edukaciju iz Propedeutike psihoterapije pri Edward Bernays školi u Zagrebu. Član sam Hrvatske komore psihoterapeuta i posjedujem Europski certifikat o psihoterapiji.

Članstvo u nacionalnoj psihoterapijskoj komori i posjedovanje europskog certifikata jamče stručnost i profesionalnost u psihoterapijskoj djelatnosti. Ova priznanja garantiraju visok standard obrazovanja, kontinuiranu edukaciju i pridržavanje etičkih smjernica, osiguravajući kvalitetnu i etički utemeljenu uslugu. Europski certifikat dodatno naglašava međunarodno priznate standarde psihoterapijske prakse, pružajući garanciju korisnicima usluga da su u rukama visoko kvalificiranog profesionalaca predanom pružanju najbolje moguće skrbi.

Polja interesa u terapijskom radu su kratka k cilju usmjerena terapija, klinička hipnoza, terapijske priče, sistemska relacijska terapija, EMDR, osobna hermeneutika i epistemologija.

Pružam  usluge  individualne psihoterapije, partnerske terapije heteroseksualne i LGBTQI+ populacije, sistemskom relacijske i sistemske obiteljskom terapije i EMDR terapije.

Nel mio lavoro collaboro e ho collaborato con diverse associazioni in Croazia e all'estero, tra cui l'Associazione per l'aiuto alle persone con ritardo mentale della Regione istriana succursale di Rovigno, l'Associazione per la promozione della salute mentale Feniks Spalato, l'Associazione per la promozione della salute mentale Ludruga Zagabria, Progetto Ruah Trieste - Associazione dei cristiani LGBTQ+ del Veneto Occidentale e del Friuli Venezia-Giulia.PRENOTA UN APPUNTAMENTO

it_ITIT